Go to Top

Kulturarbete

Kulturarbete - stenmur, naturstensmur, kullersten, plattläggning, är lite av vår specialite

Vi utför alla typer av kulturarbete. Arbetena varierar och kan vara alltifrån en enkel mur till stenmurar, naturstensmurar och handlagda gärsgårdar. Stenläggning av alla slag från traditionell plattsättning till kullersten.

Pågående kyrkmur i Oxie

Lite bilder från ett pågående arbete där vi lägger om hela den gamla kyrkmuren runt Oxie Kyrka.

Kulturarbete - lite av vår specialite